Vi har en webblösning för de flesta branscher och ändamål

Marknadens mest prisvärda rapporterings-system med E-liggare?

 • skapa offerter 
 • översikt på mantimmar
 • totalkoll på timmar/resor
 • lägg in en bild i journalen
 • tidsbesparande sökfunktioner 
 • e-posta arbetsorder till personal
 • e-posta journal eller offert till kund
 • snabbkonvertera till faktura eller underlag 
 • meddela snabbt kund/personal via sms/e-post

  Läs mer här 


LD Webb Produktion, Floda Stationsväg 3, 448 30  Floda, Tel 0705-19 53 49, Epost info@ldwebb.se